26.01.2021

Europa daje zielone światło dla produkcji wodoru z gazu ziemnego

Parlament Europejski przyjął projekt Komisji Europejskiej, zezwalający na wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji wodoru. Ta metoda produkcji jest jednak półśrodkiem, dozwolonym do czasu rozpowszechnienia się technologii zeroemisyjnych. 

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozwoju strategii wodorowej został przyjęty na posiedzeniu Komisji Środowiskowej. Strategia zakłada m. in. umożliwienie produkcji paliwa wodorowego z wykorzystaniem gazu ziemnego. Jak zaznaczono jest to rozwiązanie tymczasowe, a docelowo wodór ma pochodzić wyłącznie ze źródeł zeroemisyjnym. Mając na uwadze jednak obecne tempo rozwoju technologii wodorowych i dostępność tego pierwiastka, dopuszcza się wsparcie dla projektów, które wodór otrzymują z użyciem gazu ziemnego. 

Wymieniono trzy kryteria produkcji wodoru z gazu ziemnego: proces produkcyjny musi mieć charakter pomostowy, przyczyniać się do znacznego zmniejszenia gazów cieplarnianych oraz zapewnić ciągłość produkcyjną w momencie, gdy technologie zeroemisyjne ulegną rozpowszechnieniu.

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do ujednolicenia przepisów związanych z mieszaniem wodoru z gazem ziemnym w już istniejących gazociągach. Proporcja ta może wynieść nawet 20 procent.