Zespół Hydrogen Technologies

Poznaj nas

Hydrogen Technologies to inicjatywa, za którą stoją specjaliści branż Oil&Gas, energetycznej oraz nowoczesnych technologii z wieloletnim doświadczeniem pracy w przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnym biznesie. Współpracujemy z inżynierami, dostawcami technologii i instytucjami finansowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć zintegrowane rozwiązania w zakresie zeroemisyjnego transportu dla jednostek publicznych i firm prywatnych. Zaufaj ekspertom z wieloletnim doświadczeniem.

Magdalena Dąbrowicz – Rzeczycka

Prezes Zarządu

Magdalena Dąbrowicz Rzeczycka jest Prezesem Zarządu Hydrogen Technologies i odpowiada za zarzadzanie strategiczne oraz nadzór nad spółką. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w podmiotach zajmujących się rozwijaniem innowacyjnych technologii. Zarządzała projektami związanymi z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru paliw alternatywnymi oraz elektromobilności. Współpracowała z przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami badawczymi oraz start-upami. Jako Dyrektor ds. Innowacji Grupy LOTOS S.A. nadzorowała działalność innowacyjną związaną z rozwojem technologii wodorowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania z funduszy UE na realizację projektów inwestycyjnych, B+R, wdrożeniowych.

Mieczysław Koch

Ekspert ds. energetyki

Mieczysław Koch jako Ekspert ds. energetyki odpowiada za projekty związane z produkcja tzw. zielonego wodoru. Wieloletni menadżer w sektorze elektroenergetycznym, od lat związany z rynkiem OZE, najpierw jako Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, a następnie Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie nadzorował największe w Polsce projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z wiatru i wody, a także rozwijał działalność B+R w obszarze fotowoltaiki, czy inteligentnego zarządzania sieciowego. Przez lata pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach energetycznych. Zaangażowany w prace nad ramami legislacyjnymi tworzenia i wdrażania nowych technologii, brał udział w pracach nad ustawą o OZE i klastrach energetycznych. Autor Polsko – Hiszpańskiego Forum Energii Odnawialnej.

Marek Foltynowicz

Doradca Zarządu, Ekspert ds. wodoru

Marek Foltynowicz pełniący funkcję Doradcy Zarządu i Eksperta ds. wodoru posiada bardzo duże doświadczenie w branży Oil&Gas. Jako Członek Zarządu Nafta Polska S.A. oraz Wiceprezes PGNiG S.A. odpowiadał za restrukturyzację i prywatyzację polskiego sektora naftowego. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych spółek paliwowych oraz komunalnych. Ekspert sektora paliwowego, menadżer i innowator - opracował innowacyjną technologię procesu rozdzielania olejów odpadowych. Przez lata związany z Rafinerią Gdańską a później Grupą LOTOS S.A. Aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku wodoru i popularyzacji jego wykorzystania w gospodarce – pełniąc m.in. funkcję eksperta w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza oraz Klastrze Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.