Produkcja, dystrybucja wodoru & innowacje

Dostarczamy rozwiązania oparte o technologie wodorowe. Pozyskujemy środki na produkcję wodoru oraz transport zeroemisyjny.

HYDROGEN TECHNOLOGIES

W Hydrogen Technologies oferujemy kompleksowy pakiet usług związanych z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wodoru jako paliwa oraz nośnika energii.

Produkcja wodoru

Sposobem produkcji wodoru może być reforming parowy metanu, elektroliza wody lub rozkład pary wodnej. Wspieramy podmioty, których celem jest uruchomienie produkcji wodoru z wykorzystaniem zarówno energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, jak i OZE, poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie doboru technologii oraz wdrażanie gotowych rozwiązań technologicznych.

Transport zeroemisyjny

Transport zeroemisyjny jest ogromnym wyzwaniem technologicznym oraz społecznym. Wspieramy samorządy w działaniach takich jak: tworzenie strategii wdrażania bezemisyjnego transportu publicznego wraz z koniecznymi działaniami społecznymi, uruchomienie produkcji wodoru w oparciu o lokalne zasoby, jego dystrybucję w ramach miejskich zajezdni autobusowych oraz włączenie do floty pojazdów transportu zbiorowego autobusów z napędem wodorowym.

Zarzadzanie infrastrukturą


Produkcja, magazynowanie i dystrybucja wodoru są skomplikowanymi procesami technologicznymi. Ich złożoność oraz stosowane rozwiązania techniczne wymagają specjalistycznego nadzoru. Dostarczamy kompleksową usługę bieżącego zarzadzania infrastrukturą techniczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji oraz w kwestiach ich właściwej eksploatacji.

Innowacje

Rozwój technologii wodorowych jest nie tylko globalnym trendem prośrodowiskowym, ale przede wszystkim przynosi realne korzyści biznesowe. W Hydrogen Technologies wspieramy wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań na każdym etapie - od koncepcji technologicznej, modelu biznesowego, poprzez dobór partnerów, tworzenie konsorcjów, nadzór nad projektem, po objęcie ochroną patentową wypracowanych rozwiązań oraz ich komercjalizację.

Finansowanie

Dla podmiotów publicznych i prywatnych znaczącym czynnikiem, determinującym tempo wprowadzania rozwiązań opartych o wodór jest ich koszt. Rozwijanie nowoczesnych technologii nie byłoby możliwe bez dedykowanych instrumentów pomocowych. Oferta Hydrogen Technolgies to kompleksowe usługi związane z pozyskaniem oraz rozliczaniem wsparcia finansowego, takiego jak programy ministerialne, dotacje celowe, fundusze UE, kredyty technologiczne.