Hydrogen Technologies – wodór w zasięgu ręki

Dowiedz się, jak zacząć napędzać świat wodorem. Bądź częścią zmiany. Napisz do nas.

Napisz do nas

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Hydrogen Technologies Sp. z o.o NIP 5213895503

  2. Dane kontaktowe to ul. Marywilska 85 lok. 25, 03-042 Warszawa, adres email: info@h2t.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) w celach marketingu bezpośredniego usług. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, firma.

  4. Podanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli nawiązać z Panem/Panią kontakt. Dane nie podlegają profilowaniu ani innym formom automatycznego podejmowania decyzji.

  5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać współpracujące z nami firmy programistyczne i hostingowe, z które świadczą nam usługi związane z utrzymaniem naszej strony internetowej. Ponadto, odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne, w sytuacjach ściśle określonych w przepisach obowiązującego prawa. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania.

  6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

  7. Informujemy o prawie do:

  • 1. dostępu do swoich danych i żądania ich kopii,
  • 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • 4. przenoszenia danych,
  • 5. usunięcia danych,
  • 6. prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7) Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie lub poprzez e-mail .