Wodór - paliwo przyszłości

To właśnie wodór przyczynia się do realnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wodór – surowiec. Wodór - ekologiczne paliwo. Wodór - nośnik energii.

Zalety wodoru

Zdecydowana większość energii, którą wykorzystujemy do funkcjonowania, pochodzi ze spalania paliw kopalnianych. Rezultatem tych procesów jest emisja gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie i drastycznie pogarszają warunki życia na ziemi. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest najważniejszym działaniem, mogącym uchronić nas przed katastrofą klimatyczną. Wodór jako surowiec, paliwo oraz nośnik energii, odgrywa niezwykle istotną rolę w dekarbonizacji przemysłu i może wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wytwarzanie, dystrybucja i zastosowanie wodoru oraz technologie wodorowe stanowią obecnie podstawę budowy nowoczesnej gospodarki UE i Polski.

Najszybsza droga do dekarbonizacji transportu

Wodór jest czynnikiem, umożliwiającym w przyszłości transformację do całkowicie zeroemisyjnego systemu jako czysta, środowiskowo zrównoważona i elastyczna opcja przekształcania odnawialnej energii elektrycznej w nośnik energii chemicznej wykorzystywany w transporcie, ciepłownictwie i przemyśle. Stanowi również dokonały magazyn energii.

Poprawa jakości powietrza

Wodór jest zamieniany bezpośrednio w ogniwach paliwowych i w czasie rzeczywistym w energię elektryczną, która napędza silnik. Nie wymaga to zastosowania żadnej baterii, co także znacząco minimalizuje wpływ technologii na środowisko. Najpowszechniej dostępny na ziemi i w kosmosie pierwiastek - wodór nie podlega wyczerpaniu, nie wyniszcza zasobów naturalnych planety, a produktem ubocznym jego spalania jest woda.

Ekonomiczny transport

Polska, jako liczący się na świecie producent wodoru, odpowiada za 14% jego europejskiej produkcji. Obecnie łączna roczna produkcja wodoru w Polsce wynosi ok. 1 mln ton, a ilość ta mogłaby wystarczyć do zasilenia 5 mln samochodów z napędem wodorowym. Szerokie zastosowanie wodoru, zwłaszcza, gdy chodzi o wodór produkowany z OZE, może uniezależnić gospodarkę od zewnętrznych dostawców paliw kopalnianych, takich jak ropa czy gaz. Dodatkowo rozwój technologii, wykorzystujących ten pierwiastek jako paliwo, może wzmocnić polski potencjał eksportowy.

Daleki zasięg, szybkie tankowanie

Pojazdy z napędem wodorowym są bezemisyjne, ciche, nie generują wibracji. Ich zasięg na pojedynczym tankowaniu wynosi 350 km, a czas tankowania zajmuje maksymalnie 10 min. Obecnie po Europie jeździ ponad 800 samochodów i ponad 200 autobusów z napędem wodorowym i liczba ta rośnie. Branża motoryzacyjna to ten sektor, który aktualnie najchętniej sięga po rozwiązania wodorowe. Dotyczy to samochodów osobowych, samochodów dostawczych, autobusów, ale także mniejszych pojazdów mechanicznych, takich jak wózki widłowe zasilane wodorem. Europa i Polska stawiają na przyjazny środowisku transport publiczny napędzany wodorem. W przeciągu najbliższych kilku lat w miastach pojawią się strefy czystego transportu, autobusy wodorowe, niezbędna infrastruktura do ich tankowania. Planowany rozwój rynku transportu bezemisyjnego będzie wspierany finansowano przez krajowe oraz unijne programy dotacyjne, które umożliwią samorządom realizację polityki zeroemisyjnego transportu i celów klimatycznych.